Creștinii sărbătoresc Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul pe 24 iunie. Ce rugăciune se spune în dimineața zilei

În fiecare an, pe data de 24 iunie, creștinii prăznuiesc Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul. Deși, în credința ortodoxă, nu se prăznuiește decât data în care Sfinții au trecut în neființă, Sfâtul Ioan Botezătorul și Fecioara Maria fac o excepție.

Viața Sfântului Ioan Botezătorul
Sfântului Ioan Botezătorul îi sunt închinate cele mai multe sărbători, deoarece se spune că a fost vestitorul lui Iisus. Nașterea Sfântului a avut loc cu șase luni înainte de nașterea Mântuitorului.

Sfântul Ioan Botezătorul s-a născut în cetatea Orini, tatăl lui fiind preotul Zaharia. Mama sa a fost descendentă a seminției lui Aaron, iar nașterea acestuia a fost vestită lui Zaharia de către îngerul Gavriil. Preotul Zaharia era căsătorit cu Elisabeta, care era sora Sfintei Ana, mama Maicii Domnului. Sărbătoarea apare atestată documentar în secolele IV – V, când s-a fixat definitiv și data nașterii Mântuitorului.

Conform Sfintei Scripturi, nașterea lui Ioan Botezătorul nu a fost deloc întâmplătoare, ci după ce tatăl acestuia, preotul Zaharia “a tămâiat în sfântul altar – loc în care numai arhiereul intră o singură data pe an, în luna a șaptea, ziua a 10 a” (cf. Levitic 16, 29).

Sfântul Ioan și-a început activitatea de misionar în anul 26 d. Hr., despre care se știe că a fost primul an în care Pilat din Pont a guvernat. Acesta a pregătit poporul pentru venirea lui Iisus, a botezat oamenii în numele credinței și L-a descoperit lumii pe Iisus ca Mesia și Fiul lui Dumnezeu.

Numele sfântului se traduce ca „Dumnezeu s-a milostivit”.

Biserica a închinat lui Ioan șase sărbători: Zămislirea lui (23 septembrie), Nașterea (24 iunie), Soborul lui (7 ianuarie), Tăierea Capului (29 august), Prima și a două aflare a capului lui (24 februarie) și A treia aflare a capului (25 mai).

Rugăciune puternică de Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul
„Sfinte Ioane, Sfinte Botezătorule, tu ai fost chemat de Dumnezeu, încă înainte de a te naște, să-i pregătesti pe oameni pentru venirea Fiului Său, iar mulțimile atrase de faima sfințeniei tale și de puterea Duhului Sfânt, ca cel al profetului Ilie, primeau botezul pocăinței în semn de convertire la Dumnezeu.

Tatăl ceresc ți-a destăinuit pe Fiul Său, când a voit să fie botezat de tine și tu l-ai făcut cunoscut ucenicilor tăi, zicând: „Iată Mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatul lumii!”

Această chemare atât de mare, pe care Însuși Mântuitorul nostru a recunoscut-o, când a spus că nu s-a născut un om mai mare decât tine, nu te-a făcut mândru, ci ți-a dat cea mai adâncă smerenie, pe care ai exprimat-o cu aceste cuvinte: „Nu sunt vrednic să-I dezleg cureaua încălțămintei.

Și El trebuie să crească, iar eu să mă micșorez!” Tu ai voit să-ți jertfești viața pentru a apăra sfințenia căsătoriei, înfruntându-l pe regele Irod, care trăia nelegitim cu soția fratelui său.

Te rugăm mijlocește-ne la Dumnezeu o sinceră convertire și o iubire puternică față de El, ca să-L urmăm tot timpul vieții noastre, iar la sfârșit să-L preamărim pentru toată veșnicia.

Amin”.